Regulament Saloanele Moldovei , ediţia a XIX-a, Chişinău-Bacău

SALOANELE MOLDOVEI

Ediţia a- XIX-a 2009

CONDIŢII  DE  PARTICIPARE:

Sunt invitaţi să participe artişti plastici din România  şi Republica Moldova.

Fiecare invitat poate participa cu 2 – 3 lucrări de pictura, grafică, sculptură sau artă decorativă.

Fiecare lucrare va fi semnată şi etichetată cu titlul, tehnica, dimensiuni, adrese şi telefoane.

PREDAREA  LUCRĂRILOR:

Se va face la Galeriile „ Alfa”, str.Mărăşeşti,nr.12 până pe data de 12 august 2009.

PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR:

Chişinău: Centrul Expoziţional „ Constantin Brâncusi”

Vernisaj: 31 august 2009

Bacău:         Galeriile „ Alfa”, Galeriile de Artă Contemporană, Galeriile „ Frunzetti”,

Muzeul de Artă Contemporană „ George Apostu”

Vernisaj: 1 0ctombrie 2009

JURIZAREA:

Va avea loc la Chişinău în perioada 24 – 26 august 2009.

ALTE  PRECIZĂRI:

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a reproduce şi publica lucrările participante la expoziţie în scopuri promoţionale.

Se va edita un catalog,care va fi trimis fiecărui participant.

Costul trimiterii lucrărilor va fi suportat de fiecare participant.

Costul returnării lucrărilor trimise prin poştă va fi suportat de organizatori.

Organizatorii nu-şi asumă răspunderea pentru deteriorarea sau pierderea lucrărilor trimise prin poştă.

Lucrările vor fi returnate şi/ sau retrase de participanţi în maxim două luni de la închiderea expoziţiei.

Lucrările premiate vor rămâne în patrimoniul Complezului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, Centrul de Cultură „ George Apostu” Bacău şi Muzeul Naţional de Artă Chişinău.

Relaţii suplimentare:

Complexul Muzeal „ Iulian Antonescu” Bacău, Secţia de Artă:

0234/510470;   0741110526

COORDONATORI DE PROIECT:

Prof.Silvia Iacobescu : Director Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău.

Geta Barbu:  Muzeograf- Şef Secţie de artă

Ghenadie Jalbă :  Preşedinte- Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova