Proiect cultural „Saloanele Moldovei”, ediţia a XIX-a, Chişinău – Bacău

PROIECTUL   CULTURAL

„ SALOANELE MOLDOVEI”

Ediţia a- XIX-a 2009

Titlu: Expoziţia de artă plastică contemporană Saloanele Moldovei”, ediţia a-XIX-a 2009.

Localizarea: Chişinău – 31 august 2009, Centrul Expoziţional „ Constantin Brâncuşi”.

Bacău – 1 octombrie 2009, Galeriile „ Alfa”, Galeriile „ Ion Frunzetti”, Muzeul de

Artă Contemporană „ George Apostu” Bacău.

Premii acordate de: Departamentul pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României , Consiliul Judeţean Bacău, Complexul Muzeal „ Iulian Antonescu” Bacău, Centrul Internaţional de Cultură şi Arte „ George Apostu” Bacău, Ministerul Culturii şi Turismului al  Republicii Moldova, U.A.P. din Republica Moldova, Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, Chişinău , Primăria Municipiului Chişinău, Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”, Chişinău

Organizatori: Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” , Muzeul de Artă Bacău, Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova, Chişinău

Descriere:

Proiectul cultural „Saloanele Moldovei” a fost iniţiat şi organizat de muzeu în anul 1991 cu intenţia clar exprimată de a reda artiştilor basarabeni posibilitatea reluării dialogului cu arta românească după cei 50 de ani de izolare.

„Saloanele Moldovei” sunt angajate în dezvoltarea unei reale strategii culturale, legitimă după 1990, în ceea ce priveşte evidenţierea identităţii culturale comună românilor din stânga şi din dreapta Prutului.

„Saloanele Moldovei” , eveniment cultural unic în ţară, s-au impus în peisajul artistic contemporan, căpătând o configuraţie distinctă pe o arie mult mai largă decât cea pe care titlul generic încearcă să o consacre.

În cei 18 ani de organizare şi desfăşurare fără întrerupere a „Saloanelor Moldovei”, Bacăul şi Chişinăul au devenit adevărate capitale artistice datorită prezenţei unui număr mare de participanţi (aproximativ 400) şi a unor personalităţi culturale din România şi Republica Moldova.

„Saloanele Moldovei” au rămas printre puţinele punţi substanţiale între cele două provincii româneşti şi de aceea, evenimentul merită a fi tratat cu atenţia cuvenită.

Organizat pe traseul Bacău – Chişinău, „aducând laolaltă cele mai diverse tendinţe artistice, toate generaţiile disponibile (de la studenţi la maeştri) şi întreaga năzuinţă către un gen de unitatea spirituală şi umană care nu se blochează nici în faţa memoriei istorice şi nici în aceea a reprezentărilor prezente, acest Salon a reuşit să se impună ca un model moral şi să se contureze ca o suprarealitate.”

„Saloanele Moldovei” au reuşit, într-un mod spectaculos, să genereze interes pentru oraşul Bacău.

„Saloanele Moldovei” au generat diverse alte forme de colaborare şi contacte cultural – artistice: expoziţii personale ale unor artişti din Republica Moldova organizate la Bacău (maestrul Mihail Grecu, Ion Sfeclă, Ghenadie Jalbă, Dimitrie Peicev, Grigore Plămădeală) o expoziţie – eveniment Ilie Boca la Chişinău, participări anuale ale artiştilor basarabeni în Tabăra de Creaţie de la Tescani şi ale unor artişti băcăuani în Taberele de la Chişinău şi Cimişlia.

La nivelul Şcolilor de Artă s-au desfăşurat anual participări ale elevilor şi profesorilor în taberele şcolare din judeţul Bacău şi de la Chişinău. În 2007 pictorului Ilie Boca i-a fost acordată cea mai înaltă distincţie culturală în Republica Moldova, medalia „Constantin Brâncuşi”.

„Saloanele Moldovei” reprezintă, în concluzie, un profil mai special de eveniment cultural care a cunoscut  o constantă creştere valorică. Salonul a devenit, totodată , o componentă stabilă a vieţii artistice româneşti, pentru care este necesar să se găsească resursele unei permanentizări.

Acest Salon constă, în primul rând, în organizarea unor expoziţii anuale, unde artiştii plastici din România şi Republica Moldova au posibilitatea să se întâlnească prin creaţie pe simeze şi să schimbe păreri şi experienţe.

Salonul este interesant pentru participanţi şi datorită competiţiei: un juriu alcătuit din critici de artă, artişti plastici, muzeografi hotărăşte în prima etapă participarea lucrărilor la expoziţia iar, în etapa a doua analizează, propune şi acordă premii.

Prin „Saloanele Moldovei” s-a redescoperit limbajul comun al frumosului care a făurit – încă înainte de podul de flori politic – primul pod de spiritualitate comună între cele două maluri ale Prutului.

Integrarea culturală a Basarabiei în contextul culturii naţionale a reprezentat scopul principal al organizării „Saloanele Moldovei” încă din 1991. Această acţiune a fost un gest izvorât dintr-o mare necesitate. „Saloanele Moldovei” constituindu-se într-o instituţie care lucrează consecvent pentru sincronizarea procesului creator în domeniul culturii româneşti.

Într-o realitate neprietenoasă, într-o perioada de perpetuare a problemelor, cultura suportă cel mai greu şocul  atât financiar  cât şi  psihologic.

În această realitate neprielnică, Bacăul prin  „Saloanele Moldovei” a reuşit să promoveze un tip mai special de integrare culturală: este vorba de adevăratul drum, posibil în aceste vremuri al înţelegerii întregul areal românesc ca o unitate, ca un spaţiu în care se produc o cultură şi o artă unică.

„Saloanele Moldovei” au urmărit , în primul rând, depăşirea ariei geografice conţinută

în titlul manifestării prin participarea artiştilor plastici, membri ai uniunilor de creaţie, din România şi Republica Moldova.

Contactele culturale realizate de-a lungul anilor la Bacău şi Chişinău, schimburile de experienţă, armonizarea strategiilor culturale destinate să integreze spaţiul românesc în marile trasee europene, întâlnirile colocviale au pus în evidenţă tot ceea ce cultura românească din diverse teritorii are solidar.

Prin numărul mare de lucrări de pictură, grafică, sculptură sau arta decorativă şi prin premiile acordate „Saloanele Moldovei” promovează cele mai reprezentative creaţii ale momentului. În realizarea obiectivelor propuse s-a creat o comuniune în care gestul individual (de iniţiativă sau angajare) şi instituţia publică s-au resorbit în cel mai firesc mod cu putinţă.

Organizatorii şi-au propus ca, prin această manifestare, să sprijine şi să încurajeze talentele autentice prin promovarea lucrărilor în expoziţiile Salonului şi prin acordarea de premii.

Geta BARBU

Lucrările premiate şi nominalizate „Saloanele Moldovei” , ediţia a XIX-a, 2009 Chişinău – Bacău

Ilie Boca, Premiu acordat de Departamentul pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerul Afacerilor Externe al României

Ilie Boca, "Palimpsest", Bacău, Premiu acordat de Ministerul Culturii şi Turismului al Republicii Moldova

Cuciuc Sergiu, Chişinău, Premiu acordat de Departamentul pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerul Afacerilor Externe al României

Cuciuc Sergiu, "Deal - Vale", Chişinău, Premiu acordat de Departamentul pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerul Afacerilor Externe al României

Cataraga Tudor, "Portal spre Ţara Soarelui-Răsare. Omagiu lui Isamu Noghuchi" , Chişinău,  Premiu acordat de Consiliul Judeţean Bacău

Cataraga Tudor, "Portal spre Ţara Soarelui-Răsare. Omagiu lui Isamu Noghuchi" , Chişinău, Premiu acordat de Consiliul Judeţean Bacău

Lupaşcu Elena, "Tunet", Bacău, Premiu acordat de Muzeul Naţional de Artă al Moldovei

Lupaşcu Elena, "Tunet", Bacău, Premiu acordat de Muzeul Naţional de Artă al Moldovei

Poenaru Carmen, "Rupestră", Bacău, Lupaşcu Elena, "Tunet", Bacău, Premiu Mihai Grecu, acordat de Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova

Poenaru Carmen, "Rupestră", Bacău, Premiu Mihai Grecu, acordat de Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova

Zarnescu Dany Madlen, "Motiv", Bacău, Premiu acordat de Primăria Municipiului Chişinău

Zarnescu Dany Madlen, "Motiv", Bacău, Premiu acordat de Primăria Municipiului Chişinău

Jireghea Petru, "Paştile Blajinilor ", Chişinău, Premiu acordat de Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" Bacău

Jireghea Petru, "Paştile Blajinilor ", Chişinău, Premiu acordat de Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" Bacău

Costandache Eduard, "Soldat", Galaţi, Premiu acordat de Colegiul de Arte Plastice "Alexandru Plămădeală"

Costandache Eduard, "Soldat", Galaţi, Premiu acordat de Colegiul de Arte Plastice "Alexandru Plămădeală"

Serbinov-Keptenaru Maya, "Olăneşti. Stradă largă", Chişinău, Premiu acordat de Centrul Internaţional de Cultură şi Arte "George Apostu" Bacău

Serbinov-Keptenaru Maya, "Olăneşti. Stradă largă", Chişinău, Premiu acordat de Centrul Internaţional de Cultură şi Arte "George Apostu" Bacău

Diaconescu Cristian, "Chip luminat I-II", Iaşi, Nominalizat

Diaconescu Cristian, "Chip luminat I-II", Iaşi, Nominalizat

Muşat Anca, "Fără titlu", Bacău, Nominalizat

Muşat Anca, "Fără titlu", Bacău, Nominalizat

Mudrac Lidia, "Poveste orientală", Chişinău, Nominalizat

Mudrac Lidia, "Poveste orientală", Chişinău, Nominalizat

Tudor Constantin, "Deal", Iaşi, Nominalizat

Tudor Constantin, "Deal", Iaşi, Nominalizat

Lavrente Petru, "Chip", Bucureşti, Nominalizat

Lavrente Petru, "Chip", Bucureşti, Nominalizat

Ermurache Luminiţa, "Mesagerul", Chişinău,  Nominalizat

Ermurachi Luminiţa, "Mesagerul", Chişinău, Nominalizat

Radu Luminiţa, "Fără titlu", Bacău, Nominalizat

Radu Luminiţa, "Fără titlu", Bacău, Nominalizat

Rău Diana, "Cenzură", Iaşi, Nominalizat

Rău Diana, "Cenzură", Iaşi, Nominalizat

Cojocari Ilie, "Parte de colţ", Ungheni, Nominalizat

Cojocari Ilie, "Parte de colţ", Ungheni, Nominalizat

Otânjac Sorin, "Poliptic", Iaşi, Nominalizat

Otânjac Sorin, "Poliptic", Iaşi, Nominalizat

Marciuc Ovidiu, "Compoziţie", Bacău, Nominalizat

Marciuc Ovidiu, "Compoziţie", Bacău, Nominalizat

Ţâpin Inessa, "Dimineaţa autumnală la Curchi", Chişinău, Nominalizat

Ţâpin Inessa, "Dimineaţa autumnală la Curchi", Chişinău, Nominalizat

Domenti Lucia, "Cortina de fier", Chişinău, Nominalizat

Domenti Lucia, "Cortina de fier", Chişinău, Nominalizat

Pamfil Mihai, "Compoziţie", Iaşi, Nominalizat

Pamfil Mihai, "Compoziţie", Iaşi, Nominalizat

Tofan Constantin, "Pasăre cu uşa", Iaşi, Nominalizat

Tofan Constantin, "Pasăre cu uşa", Iaşi, Nominalizat

Bujor Mircea, "Compoziţie", Moineşti, Nominalizat

Bujor Mircea, "Compoziţie", Moineşti, Nominalizat

Palamarciuc Vlad, "Compoziţie", Chişinău, Nominalizat

Palamarciuc Vlad, "Compoziţie", Chişinău, Nominalizat

Puscuţă Dionis, "Centaurul II", Bacău, Nominalizat

Puscuţă Dionis, "Centaurul II", Bacău, Nominalizat

Golubev Serghei, "Anahoret", Chişinău, Nominalizat

Golubev Serghei, "Anahoret", Chişinău, Nominalizat

Răileanu Gheorghe, "Eclipsă", Chişinău, Nominalizat

Răileanu Gheorghe, "Eclipsă", Chişinău, Nominalizat

Dobrovolschi Oleg, "Eu şi tu", Chişinău, Nominalizat

Dobrovolschi Oleg, "Eu şi tu", Chişinău, Nominalizat

Platon Iurie, "Nimfă", Chişinău, Nominalizat

Platon Iurie, "Nimfă", Chişinău, Nominalizat

Bucur Mari, "Diferit", Bacău, Nominalizat

Bucur Mari, "Diferit", Bacău, Nominalizat

Vernisajul „Saloanele Moldovei” , ediţia a XIX-a 2009, Bacău

Saloanele Moldovei , ediţia a XIX-a 2009, Galeriile "Alfa"

Saloanele Moldovei , ediţia a XIX-a 2009, Galeriile "Alfa"

Saloanele Moldovei , ediţia a XIX-a 2009, Galeriile "Alfa"

Saloanele Moldovei , ediţia a XIX-a 2009, Galeriile "Alfa"

Saloanele Moldovei , ediţia a XIX-a 2009, Galeriile "Alfa"

Saloanele Moldovei , ediţia a XIX-a 2009, Galeriile "Alfa"

Saloanele Moldovei , ediţia a XIX-a 2009, Galeriile "Alfa"

Saloanele Moldovei , ediţia a XIX-a 2009, Galeriile "Alfa"

Saloanele Moldovei , ediţia a XIX-a 2009, Galeriile "Alfa"

Saloanele Moldovei , ediţia a XIX-a 2009, Galeriile "Alfa"

Saloanele Moldovei , ediţia a XIX-a 2009, Galeriile "Alfa"

Saloanele Moldovei , ediţia a XIX-a 2009, Galeriile "Alfa"

Saloanele Moldovei , ediţia a XIX-a 2009, Galeriile "Ion Frunzetti"

Saloanele Moldovei , ediţia a XIX-a 2009, Galeriile "Ion Frunzetti"

Saloanele Moldovei , ediţia a XIX-a 2009, Galeria de arta contemporana

Saloanele Moldovei , ediţia a XIX-a 2009, Galeria de arta contemporana

Saloanele Moldovei , ediţia a XIX-a 2009, Galeria de arta contemporana

Saloanele Moldovei , ediţia a XIX-a 2009, Galeria de arta contemporana

Saloanele Moldovei , ediţia a XIX-a 2009, Muzeul de arta contemporana "G.Apostu"

Saloanele Moldovei , ediţia a XIX-a 2009, Muzeul de arta contemporana "G.Apostu"

Saloanele Moldovei , ediţia a XIX-a 2009, Muzeul de arta contemporana "G.Apostu"

Saloanele Moldovei , ediţia a XIX-a 2009, Muzeul de arta contemporana "G.Apostu"

Saloanele Moldovei , ediţia a XIX-a 2009, Muzeul de arta contemporana "G.Apostu"

Saloanele Moldovei , ediţia a XIX-a 2009, Festivitatea de premiere

Fotografii: Mihnea Baran